Kontaktinformasjon

Voss kommune
Uttrågata 9
Postboks 145
5701 Voss

 

Org.nr.    960 510 542
Tlf:           56 51 94 00
Epost:     postmottak@voss.kommune.no
Kontonr:  3201.46.70954

 

Klikk her for å søka etter tilsette og avdelingar

Send oss ei melding

  

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
NAUDTELEFONAR EPOST TLF
Brann 110
Medisinsk naudhjelp 113
Politi 112
VIKTIGE TELEFONNUMMER
Legevakt 116 117
Voss brannstasjon 56 51 46 80
Voss lensmannskontor 56 52 87 00
Voss sjukehus 56 53 35 00
ANDRE NYTTIGE TELEFONNUMMER
Hjelpemiddellager for funksjonshemma 99 20 71 01
Kyrkjekontoret post@voss.kyrkja.no 56 52 38 80
Likningskontor 800 80 000
Mattilsynet 22 40 00 00
Renovasjon - IHM ihm@ihm.no 56 52 99 00
Skada vilt 56 52 87 00
Statens Kartverk post@kartverket.no 08700
Statens Strålevern nrpa@nrpa.no 67 16 25 00
Statens Vegvesen firmapost.vest@vegvesen.no 02030
Tannlegeteneste 56 52 36 00
Veterinær 56 51 54 00
Voss Energi firmapost@vossenergi.no 56 52 83 00