Ledige stillingar

Ledige stillingar

Klikk for stort bilete

Takk for at du viser interesse for å søkja ledig stilling i Voss kommune.

Når du kjem inn på sida for stillingar:

For å lesa heile utlysingsteksten, klikk på utlysingstittelen.

Registrering / innlogging

  • Er du ekstern søkjar må du oppretta brukarnamn og passord før du søkjer fyrste gong.  Øvst på sida står «Registrer Søker» – trykk på linken og følg instruksjonen.
  • Er du tilsett i kommunen og alt innmeldt i lønssystemet, skal du ikkje registrera deg på nytt. Om du ikkje har internt brukarnamn (ansattnummer) og passord kan du få det sendt til din kommunale e-post med å bruka funksjonen «Glemt brukernamn/passord», og følg instruksjonen.

Slik søkjer du

  • Opna aktuell utlysing;  klikk på tittelen, og «Søk på stilling».
  • Alle felt som er merka med raud stjerne, må fyllast ut for å få lagra opplysningane.

Oversikt over ledige stillingar

 

Har du spørsmål eller utfordring med utfyllinga, ta kontakt med oppførte under «Kontakter» i den stillinga du søkjer.

 

Me gjer merksam på at:


- inaktivitet i meir enn 20 minuttar fører automatisk til utlogging. Søknadsprosessen bør difor fullførast.
- det er høve til å lime inn tekst i søknadsbiletet frå andre program, f. eks Word.

Me gjer vidare merksam på att dei opplysningar du registrerar inn på den elektroniske søknaden vil bli liggande i vår database slik at desse kan nyttast ved seinare høve.