Planlegging

Ved vegs ende på Mjølfjellsida av Forsvaret sitt skyte- og øvingsfelt. Det føregår no arbeid med områdereguleringsplan for det 132 km2 store området. - Klikk for stort bileteDSC_0025.JPG Magnhild Gjengedal

 

Avdeling for kommunal planlegging omfattar arealplanleggingplanlegging av vatn og avlaup og vegplanlegging.

 

For Kommuneplan, temaplanar mm : Sjå sjølvbetening.

Sist endra 11.07.2016