Førebygging og rehabilitering

Klikk for stort bileteFørebygging og rehabilitering er eit viktig satsingsområde for kommunalavdelinga for å møta utfordringar i framtida. Kommunen kan i dag tilby tryggleiksplassar, rehabiliteringsplassar, dagplass, kvardagsrehabilitering, førebyggande heimebesøk og trimgruppe.