Helse og omsorg > Helse
Publisert 19.03.2018

Hardanger- og Voss legevaktdistrikt er godkjent som arrangør av «Kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell».

I 2019 vert kursa helde på Fleischer hotell på Voss 15. og 16.januar (fullt), 4.og 5.juni (fullt), 17. og 18 september (fullt) og 12. og 13. november (fullt). 

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med til saman 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs til vidare- og etterutdanninga (totalt 22 poeng inkludert nettkurs).

Før kurset må du ha gjennomført nettbasert kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell, sjå lenkje til nettkurs nedanfor.

For å få kursbevis må du betale 250,-. Ta med kursbevis ved frammøte på det praktiske kurset. Kursavgifta til akuttmedisinkurset og nettkurset vert refundert av heimkommunen.

Nettkurs: www.oppvakt.no

Påmelding til: silje.todnem@voss.kommune.no

Publisert 26.09.2014

Krisesentertilbodet er eit lågterskeltilbod for personar som har vore utsett for vald i nære relasjonar og som treng vern eller rettleiing. Dette er eit frivillig og gratis lågterskelstilbod for både kvinner, barn og menn uavhengig av nasjonal tilhørighet.

Publisert 26.09.2014

Smittevern er kommunen sitt systematiske arbeid for å førebyggja smittsame sjukdomar og å avgrensa smittespreiing ved epidemiar og andre smittsame sjukdomar.

 

Publisert 26.09.2014

Kontaktinformasjon
Uttrågata 15
5700 Voss
Telefon 56533060