Sjukeheimar

I Voss kommune er sjukeheimane lokalisert på Vetleflaten, ved Voss Sjukehus og på Oppheim. På Hagahaugen finn de aldersheim og korttidsavdelingar.

Publisert av Liv Myklebust. Sist endra 17.04.2015