Arrangementsmal

 Voss kommune har laga ein arrangementsmal. Denne er tenkt til hjelp for lag og organisasjonar som ynskjer å skipa til eit arrangement i Voss kommune. Målet er å gjera det lettare å finna fram til kvar søknadar skal sendast, og kvar ein finn aktuelle søknadsskjema. Malen er utarbeida slik at ein ved å sjå på kva området ein ynskjer å bruka knytt til arrangementet, kan finna rette stad å henvenda seg. Lenke direkte til søknadsskjema der dette finst.

Me oppmodar alle arrangørar om å melda inn arrangement i kulturkalendaren til Voss kommune. Dette kan ein gjera ved å registrera lag/organisasjon på heimesida til Voss kommune, og deretter leggja inn arrangementet i kalendaren.