Skjenkesaker

  Voss kommune tek imot søknader som skildra i alkohollova.

Klikk for stort bilete

 Ansvaret for skjenkesaker er i dag lagt til kommunalavdeling for kultur og fritid, og knytt til SLT-arbeidet. Sakshandsamar har all kontakt med næring, skjenkekontrollen i Kvam og sakshandsaming av nye søknader. Nye søknader skal ha fråsegn frå Politi, NAV, skattemyndigheitene, brannvern og Av-og-Til-koordinator.

 
Betaling av einskild/-ambulerande skjenkeløyve
For einskild/-ambulerande skjenkeløyve skal det betalast inn gebyr før sakshandsaming startar
 

Betal inn gebyret direkte til Voss kommune :
Kr 300,- vert betalt inn til konto 3201.46.70954 merka med namn og dato løyve gjeld for.