Tilskot til verna kulturminne

Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette, kan du søkje tilskot. 

- Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

 

Les meir om saka hos Hordaland fylkeskommune

Send søknaden til postmottak@voss.kommune.no, frist for å søkja er 1. desember 2018