Vangsgryto

 "Gryto" er ein kommunal ungdomsklubb som held til i kjellaren i Sosialbygget (Miltzowsgate 2). 

Klikk for stort bilete

 
• Enkel og rimeleg matservering
• Du kan spela biljard, bordtennis og airhockey, og her er videokanon/playstation med tilgang til mange aktivitetsspel osb.
• Lesa aviser i aviskroken
• Slappa av i eige fjernsynsrom
• Spela musikk på musikkanlegget
• Treffa ungdomsarbeidarar som kan rettleia deg viss du ynskjer ein prat om det å spela i musikkband (rock, osb.)
• Slå av ein prat med ungdomsarbeidarane som alltid er tilstades på klubbkveldane
• Temakveldar
• Gryterock
• Ungdomsklubben samarbeidar med lag og organisasjonar som driv ungdomsaktivitetar. Slike tilstellingar kan arrangerast i "Gryto"
Faste klubbkveldar måndagar og onsdagar kl. 18.00-21.00
 
Kontakt oss på telefonnummer: 979 97 160