Barnehage

Klikk for stort bilete Voss kommune ynskjer å gje alle småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. I Voss kommune er det 16 barnehagar, 8 kommunale og 8 private. I tillegg Vonheim open barnehage som har ope 3 dagar i veka. Barnehagane varierer i storleik og gjev samla sett eit mangfald av tilbod til barn. Felles for barnehagane er fokus på antimobbearbeidet Zero-barnehage, og utviklingsarbeidet «Den gode barnehage».  

Klikk her for artikkel om opptak 2019