Logopedi

Logopedtenesta gir tilbod til innbyggjarane i kommunane Aurland, Ulvik, Vaksdal og Voss. Tenesta rettar seg også mot pasientar på Voss sjukehus. Områda som logopeditenesta arbeider med er:

  • språk / språkvanskar
  • stemmevanskar
  • stamming
  • afasi

 Føresette, skular, barnehagar og vaksne kan søkja om logopedhjelp. PPT utarbeidar sakkunnig vurdering.