Eigedomsskatt i Voss kommune

Klikk for stort bileteKommunestyret gjorde vedtak om eigedomsskatt i heile kommunen f.o.m. skatteåret 2010. Eigedomsskatten vert skriven ut i samsvar med eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtekne av kommunestyret.

Eigedomsskatt 2019

Frå 2010 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen. Kommunestyre har i sak 45/18 vedteke at for 2019 vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar 3,0 promille utan bruk av botnfrådrag og 7 promille for næringseigedomar.

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunale vedtekter, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Tinghuset i 3 veker frå 28. februar – 22. mars 2019.  I tillegg vert lista lagt ut på heimesida til Voss kommune.

Skattebeløpet forfell i 3 ulike terminar slik

1.termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3 termin 15. oktober.

Klagefrist for 2019 er innan 12.april.

https://www.voss.kommune.no/tenester/radmannen-sin-stab/eigedomsskatt/klage-pa-taksten.26224.aspx

Kommunale avgifter 2019

Kommunale avgifter forfell til betaling i 3 terminar slik:   

1. termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3. termin 15. oktober

Fritak etter § 7 a og b, skatteåret 2020

Søknadsfrist for fritak etter § 7 a og b, er innan 30.11.2019.
Søknaden kan sendast til:
Voss kommune
Postboks 145
5701 Voss

eller på epost: postmottak@voss.kommune.no

Synfaring av nye og endra eigedommar for eigedomsskatteåret 2020

Frå juni 2019 og ut februar 2020 skal alle nye eigedomar, og bygg som er endra eller tekne i bruk i løpet av 2019 takserast.

Dette er ei utvendig synfaring, og det er ikkje nødvendig at eigar er tilstades under synfaringa.

For meir informasjon kontakt eigedomsskattekontoret man-fre kl 10.00 - 14.00 telefon 56519400 eller e-post: postmottak@voss.kommune.no