Faktura til kommunen

Voss kommune ynskjer at alle fakturaer skal sendast i elektronisk handelsformat (EHF).

EHF adresse: 9908:960510542

Fakturaen skal merkast med eit referansenummer, tilsettnummeret (5 siffer) til den som har bestilt varen/tenesta.

 

For spørsmål, kontakt økonomiavdelinga på e-post:

Postmottak.okonomi@voss.kommune.no