Betaling for kommunale tenester/innkrevjing

Klikk for stort bilete 

 

Tek du imot tenester eller får krav som du skal betale for, nyttar du tilsendt faktura. Slike tenester /krav  kan vere:

  • kommunale avgifter/eigedomsskatt
  • tekniske tenester
  • heimetenester
  • barnehage/SFO
  • kulturskule
  • husleige
  • leige av sal
  • torgleige
  • bibliotek
  • kino

Forfallsdato skal gå tydeleg fram av fakturaen. Kan du ikkje betale innan forfall, kan du ta kontakt og avtale eventuelle betalingsordningar med avdeling for kommunale krav.

 

Dersom du korkje betaler innan forfall eller tar kontakt, vil kravet bli purra på, og eventuelt verta inndrive med tvang. Kommunale avgifter kan drivast inn med tvang ved at eigedomen avgifta gjeld, vert tvangsselt. Det er Bergen tingrett som gjennomfører salet. Andre krav vart sendt til innkrevjing av namsmannen ( Politiet). Namsmannen krev inn ved trekk i løn, pant i eigedom, pant i bankkonto, sal av eigedelar.

 

Oversikt over gebyrer og renter

2018

2019

Rettsgebyr

1130

1150

Inkassosats

700

700

Purregebyr (1/10 av inkassosatsen)

70

70

Betalingsoppmoding (3/10 av inkassosatsen)

210

210

Skriving av forliksklage (1 rettsgebyr)

1130

1150

Skriving av begjæring om utlegg (1 rettsgebyr)

1130

1150

Skriving av begjæring om tvangssal  (1 rettsgebyr)

1130

1150

Renter

8,50 %

8,75 %

 *Beløp i heile kroner

 

Rettsgebyr pr 01.01.2019

 

Begjæring om utleggsforretning

1955

Gjennomført utleggsforretning

1955

Begjæring om fråviking

2415

Gjennomført fråviking

4715

Begjæring om tvangssal av fast eigedom

1437

Gjennomført tvangssal av fast eigedom

8682

Forliksklage

1322

Begjæring om tvangssal av lausøre

1955

Gjennomført tvangssal av lausøre

3967

* Beløp i heile kroner