Kommunale avgifter 2019

Kommunale avgifter har forfall til betaling i tre terminar slik:   

1. termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3. termin 15. oktober

 

Eigedomsskatt 2019
Frå 2010 vert det skrive ut eigedomsskatt i heile kommunen. Kommunestyre har i sak 45/18 vedteke at for 2019 vert skattesatsen på bustad- og fritidseigedommar 3,0 promille utan bruk av botnfrådrag og 7 promille for næringseigedomar.

I medhald av lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunale vedtekter, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Tinghuset og på heimesida til Voss kommune   i 3 veker frå 28. februar – 22. mars 2019.  

Skattebeløpet forfell i 3 ulike terminar slik:

 

1.termin:  15. mars ,  2. termin:  15. juni og 3 termin 15. oktober.

Klagefrist eigedomsskatt for 2019 : innan 12.april.