Kjøp av parkeringsbrikker "SmartPark"

Hjå servicetorget kan ein få kjøpt parkeringsbrikker og påfyllingstid. Klikk for stort bilete

Ein kan og sjølv kjøpa påfyllingstid via internett.

Pris for brikke er kr 750,- + mva, og påfyllingsbeløp ved kjøp i servicetorget er anten kr 500,- eller kr 1.000,-.