Startlån

Har du vanskar med å kome inn på bustadmarknaden eller problem med å kunna bli buande i bustaden din? Då kan startlån vera ei aktuell låneordning for deg.

Sjå meir info på www.husbanken.no