Drift av vegar, vatn og avlaup

Klikk for stort bilete

 

Drift og vedlikehald for:

  • Vegar med brøyting, strøing, asfaltering og grøfting, samt bruvedlikehald.
  • Vassverk med leidningsnett, pumpestasjonar, høgdebasseng og vassbehandlingsanlegg
  • Avlaupsanlegg med leidningsnett, pumpestasjonar og reinseanlegg

 

Vakttelefon veg, vatn og avløp:

I arbeidstida: 56 51 94 00

Utanom arbeidstida: 952 62 060

 

Sist endra 31.05.2017