Kart og kartløysingar i Voss kommune

 

Vossakart

Enkel tilgang til oppdaterte kart frå kommunen i 2D og 3D. Finst også som app til smarttelefonar og nettbrett

Kart for byggesak, eigedomsgrenser, plankart, skulekrinsar, vegklassar, turar m.m.

Her finn du kommunen sine eigne data dagleg oppdatert. Matrikkeldata (eigedomsgrenser, adresser, tiltak og bygningar) og plandata m/bestemmelsar

Kommuneplan

Kommuneplan sin arealdel

Veg kategori kart

Kart over veg kategoriar (EV, RV, FV, KM, PV, SV, GV) i Voss kommune

Skråfoto

Flybilder frå 2015 som dekker Voss sentrum

Gardskart (ekstern kartløysing NIBIO)

Kart og arealtal for landbrukseigendomar.

seeiendom.no (ekstern kartløysing Kartverket)

Informasjon frå matrikkelen og grunnboka.

Turkart

Oversikt over merka turstiar, sykkelruter og skiløyper. Utforsk turmål og planlegg turen i 3D