Næring og landbruk

Klikk for stort bileteHerheim, Vossestrand. Svein Ulvund

 

 

Næringsavdelinga i kommunen har som mål å vera eit serviceorgan for næringslivet i vid tyding. Avdelinga er sekretæriat for Kraftfondet (NFO). Avdelinga har omfattande forvaltningsoppgåver knytt til ma. fylgjande lover: jordlov, skogbrukslova, odelslov og konsesjonslov.

Til høgre finn du lenker dei ulike avdelingane under næring og landbruk.

 

Landbruksdirektoratet har informasjon og søknadsskjema til mellom anna produksjonstilskot, SMIL, regionalt miljøtilskot (RMP), nydyrking, avlingsskade, tidlegpensjon og mykje meir. Klikk her for å koma til direktoratet sine sider, eller finn link i menyen til høgre.

 

 

Siste nyhende:
 

Klikk for stort bileteFrå idé til marknad med Innovasjon Norge

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjera om idéen din er god. På samlinga vil du læra korleis du kan gå fram for å testa og videreutvikla idéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpa deg på vegen. Dette er eit kurs for deg som vurderer å starte opp eiga verksemd, som er gründer og har nyleg starta opp, eller for deg som har ei etablert verksemd som ein ynskjer å vidareutvikle.

 

 

Klikk for stort bileteSlit du med søknad til produksjonstilskotet?

No i innspurten av søknad til produksjonstilskot, del 2, sit ein del med spørsmål til korleis fylle ut søknaden. Næringsavdelinga skiper difor 'ope hus' torsdag 12.oktober kl. 12:00 - 15:00 for støtte til utfylling. Vi har flerie datamaskiner tilgjengelege, men du må gjerne ta med eiga maskin og jobbe på den. Hugs kodebrikka! Velkomen!

 

 

Klikk for stort bilete

Søk om produksjonstilskot i jordbruket og tilskott til avløysing ved ferie og fritid innan 15.oktober 2017

Frå og med 1.oktober kan du levere del 2 av søknaden om produksjonstilskot i jordbruket. Søknadsfristen er 15.oktober.

 

Klikk for stort bileteSøk SMIL, ny frist 1.oktober

Det er midlar igjen på årets ramme som Voss kommune disponerer til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL. Frist for å søkje er 1.oktober

 

 

Klikk for stort bileteSøk dreneringstilskot

Drenering av jordbruksjord er viktig for å betre dei agronomiske tilhøva i jorda og for å redusere utslepp av klimagassar.

 

 

Klikk for stort bileteSøk regionalt miljøtilskot

Frist for å søkje Regionalt miljøtilskot (RMP) for føretaka er 20.september.

Sist endra 15.05.2018