Eigedomstilhøve, landbrukseigedom

Eigedomstilhøve, landbrukseigedom

Klikk for stort bilete Svein Ulvund

 

All handel og omdisponering av eigedom, med få unntak, krev anten eit delingsvedtak, konsesjonsvedtak, avtale eller eigenfråsegn om konsesjonsfridom. 

Biletet viser gardsbruk på Dymbe i Bordalen.