Jordbruk
Publisert 06.11.2014

 

Voss er Hordalands viktigaste landbrukskommune. Det er eit aktivt fagmiljø for mjølkeproduksjon og kjøt- og grovfôrproduksjon.

Til høgre finn du lenker knytt til jordbruk