Oversikt over tilsette


1. Ordførar

Ansatte i avdelingen 1. Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 56 52 32 08 971 38 720

2. Vara Ordførar

Ansatte i avdelingen 2. Vara Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vara Ordførar

3. Rådmann

Ansatte i avdelingen 3. Rådmann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 988 80 485

4. Kommunalavdeling Helse og omsorg - Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitets- og støttekontaktkoordinator 56 52 32 48 480 14 573
Hjelpemiddelkoordinator 992 07 101
Leiar Fellestenester 480 14 581
Rådgjevar 480 14 589
Hygienesjukepleiar 56 52 32 15
Strategi- og økonomileiar 56 52 13 08 979 97 155
Rådgjevar - tenesteutvikling 56 52 32 49 979 97 185
Rådgjevar - personal 56 52 56 08 952 62 002
Rådgjevar - velferdsteknologi og Gerica 56 13 11 76 917 45 631
Økonomirådgjevar 56 52 13 06
Rådgjevar - tenesteutvikling 992 07 128
Kommuneoverlege 56 52 56 51 975 30 171

5. Kommunalavdeling Oppvekst - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 13 10

5. Kommunalavdeling Oppvekst - Helsesøster

Ansatte i avdelingen Helsesøster
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
918 74 203
979 97 096
992 07 164
Kommune psykolog
990 03 569
480 14 557
948 26 021
952 62 061
56 53 30 40
970 50 364
979 97 095
952 62 053
992 07 117
970 50 362
948 26 286

5. Kommunalavdeling Oppvekst - Integrering og vaksenopplæring - Integreringstenesta

Ansatte i avdelingen Integreringstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
960 97 745
56 52 32 16 979 97 162
952 62 071
979 97 148
Busetjingskosulent 979 97 178
56 52 32 12 979 97 146
56 52 32 13
56 52 32 14 979 97 147

5. Kommunalavdeling Oppvekst - Integrering og vaksenopplæring - Vaksenopplæring

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæring
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
979 97 167
480 14 561
56 52 56 07 468 11 064
481 31 149
992 19 206
480 14 558
992 19 207
56519490-tastevalg3

5. Kommunalavdeling Oppvekst - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
979 97 122
979 97 123
979 97 126
Leiar PPT 913 41 180
979 97 127
56 51 47 80
979 97 124
979 97 199
979 97 121
979 97 108
979 97 120

5. Kommunalavdeling Oppvekst - Skular - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 17 952 62 043
56 52 13 36 480 14 579
926 85 121
56 52 13 37 952 62 032
56 52 13 26 952 41 256
417 04 935
56 52 13 71
979 97 191
56 52 32 86 992 19 242
56 52 13 82 979 97 164
978 82 789
56 52 13 31
56 52 13 30 992 07 198
918 74 233
56 52 32 88 918 74 207
480 14 543
993 52 975
56 52 13 72 948 66 228
952 62 095
56 52 13 46 922 28 448

5. Kommunalavdeling Oppvekst - Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 56 00
56 52 22 25 952 62 018
56 52 32 89
56 52 32 91
56 52 22 14 408 55 332
56 52 22 18 970 50 363
56 52 32 90
56 52 32 42
56 52 13 23
Leiar Integrering og vaksenopplæring 56 52 32 11 979 97 145
56 52 32 92 452 92 855

6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester

Ansatte i avdelingen 6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 02 918 74 200
56 52 32 73 979 97 154
952 62 060

6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester - Brannvern og feiing

Ansatte i avdelingen Brannvern og feiing
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
992 07 168
992 07 162
992 07 172
992 07 177
992 07 173
992 07 171
992 07 174
992 07 176
992 07 170
992 07 175
970 50 366

6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
480 14 584

6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester - Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
970 50 352
970 50 350
970 50 357
970 50 368
56 52 22 03 992 07 183
56 52 22 02 952 62 065
918 74 258
918 74 202
480 14 567
918 74 259
56 52 32 68 952 62 067
952 62 028
979 97 138
56 52 22 22 952 62 064
952 62 074
992 07 186
992 07 179
56 52 22 20 950 86 772
911 18 095
918 74 245
992 07 187
992 07 180
970 50 353
56 52 32 75 979 97 161
480 14 550
952 62 057
56 52 32 83
56 52 32 67 979 97 168
952 62 098
970 50 360
992 07 178
952 62 082
480 14 542
918 74 201
918 74 251
918 74 252

6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester - Næring og landbruk

Ansatte i avdelingen Næring og landbruk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 80 952 62 093
56 52 32 78
56 52 32 82
56 52 56 03 416 80 716
56 52 32 81 979 97 150

6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester - Plan og oppmåling

Ansatte i avdelingen Plan og oppmåling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 64
56 52 32 63
56 52 32 61
56 52 32 60 901 86 409
56 52 32 65 952 62 045
56 52 32 58 918 74 213
56 52 32 66
56 52 32 77
56 52 32 59
56 52 32 55 952 62 000
56 52 32 53 992 07 184
56 52 32 62 952 93 371
56 52 32 52
56 52 32 51
56 52 32 57 952 62 069
480 14 587
56 52 22 24
56 52 32 54 992 19 289
56 52 32 76

7. Kommunalavdeling Kultur og fritid - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
952 62 005
979 97 091
952 62 019
56519490-tastevalg2

7. Kommunalavdeling Kultur og fritid - Kulturhus

Ansatte i avdelingen Kulturhus
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
970 50 361
952 62 051
56519490-tastevalg1
979 97 140
56 52 56 53 907 29 467

7. Kommunalavdeling Kultur og fritid - Kulturhus - Voss Kino

Ansatte i avdelingen Voss Kino
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
952 62 011

7. Kommunalavdeling Kultur og fritid - Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56519490-tastevalg4
404 16 204

7. Kommunalavdeling Kultur og fritid - Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 99 952 62 083
56 52 56 01
56 52 32 94 452 70 261
56 52 32 97 979 97 160
56 52 32 56 992 07 118
56 52 32 95 905 26 906
56 52 32 98 415 12 388
56 52 32 05 480 14 580

7. Kommunalavdeling Kultur og fritid - Ungdomsarbeid

Ansatte i avdelingen Ungdomsarbeid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling

Ansatte i avdelingen Informasjonsavdeling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunikasjonsrådgjevar 56 52 32 09 908 29 168

8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - Dokumentsenteret

Ansatte i avdelingen Dokumentsenteret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivar 56 52 32 24
56 52 32 23
Arkivleiar 56 52 32 20 902 49 541
Arkivar 56 52 32 22
Arkivar 56 52 32 21

8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - IT-avdelinga

Ansatte i avdelingen IT-avdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
918 65 705
IT Konsulent 56 13 11 75 952 62 033
56 52 32 10

8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 29 918 74 242
56 52 32 28 918 74 248
56 52 32 26 952 62 024
56 51 94 00
56 52 32 27 918 74 253
Leiar servicetorg 56 52 32 25 930 07 111

8. Rådmannens Stab - Økonomi og analyse

Ansatte i avdelingen Økonomi og analyse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 56 52 32 07
56 52 32 37
56 52 32 43
56 52 32 47
Controller 976 73 617
Innkjøpskonsulent 56 52 32 19
56 52 32 45
56 52 56 54
56 52 32 38
960 97 737
960 97 737
417 04 895
56 52 32 46

8. Rådmannens Stab - Økonomi og analyse - Plan og miljø

Ansatte i avdelingen Plan og miljø
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan og miljøsjef 56 52 32 40 992 07 112
400 07 177

8. Rådmannens Stab - Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 30
56 52 32 32
56 52 32 33
Fagansvarleg - Løn 56 52 32 34 979 97 166
56 52 32 04 970 50 365
HMS Rådgiver 56 13 11 77 412 38 630

9. Kommunale Selskap - Voss Idrettshall

Ansatte i avdelingen Voss Idrettshall
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar 56 52 22 01 915 13 134

9. Kommunale Selskap - Voss Parkering

Ansatte i avdelingen Voss Parkering
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
924 45 539

9. Kommunale Selskap - Vossabadet

Ansatte i avdelingen Vossabadet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
977 97 684
992 19 299
414 15 656
414 59 230