Oversikt over tilsette


8. Rådmannens Stab - Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarleg - Løn 56 52 32 34 979 97 166