Ingen avvik frå Mattilsynet

Mattilsynet har gjennomført ein kontroll av prøvetakingsplanen for vassverka i Voss kommune. Mattilsynet har i år særleg fokus på etterleving av endra krav til prøvetaking, og har gjennom eit tilsyn sett på vassverka på Oppheim, Urdland, Kroken, Vinje, Haugsvik, Vossevangen, Bømoen og Evanger. I rapporten heiter det at Mattilsynet ikkje har avdekka noko som vil føra til korkje påpeiking av plikt eller varsel om vedtak. Les rapporten her: