Stor fare for både jord- og snøskred

Det er stor snøskredfare i Voss og Hardanger. NVE har sett faregraden til 4, gjeldande for søndag. Laurdag er faregraden sett til 3. I varselet vert folk oppmoda om å unngå skredfarleg terreng, brattare enn 30 grader. 

NVE har også sendt ut oransje farevarsel om jordskred på Vestlandet. Varselet gjeld frå søndag morgon. 

Voss kommune oppmodar folk om å fylgja tilrådingane frå NVE, og halda seg oppdatert på situasjonen gjennom nettstaden https://www.varsom.no/.

Lenkje til snøskredvarsel: https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Voss/

Lenkje til jordskredvarsel: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varsel/Hordaland/Voss/