Stor snøskredfare.

NVE varslar om stor snøskredfare frå midnatt 19 desember. Snøskreda kan verta store og nå ned til skredutsette vegar og bebyggelse. Voss kommune oppmodar folk om å unngå terreng brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred.

For meir informasjon og råd sjå: varsom.no