Oversikt over tilsette


5. Kommunalavdeling Oppvekst - Integrering og vaksenopplæring - Integreringstenesta

Ansatte i avdelingen Integreringstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
960 97 745
56 52 32 16 979 97 162
952 62 071
979 97 148
Busetjingskosulent 979 97 178
56 52 32 12 979 97 146
56 52 32 13
56 52 32 14 979 97 147