Oversikt over tilsette


5. Kommunalavdeling Oppvekst - Helsesøster

Ansatte i avdelingen Helsesøster
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
918 74 203
979 97 096
992 07 164
Kommune psykolog
990 03 569
480 14 557
948 26 021
952 62 061
56 53 30 40
970 50 364
979 97 095
952 62 053
992 07 117
970 50 362
948 26 286