Oversikt over tilsette


5. Kommunalavdeling Oppvekst - Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 56 00
56 52 22 25 952 62 018
56 52 32 89
56 52 32 91
56 52 22 14 408 55 332
56 52 22 18 970 50 363
56 52 32 90
56 52 32 42
56 52 13 23
Leiar Integrering og vaksenopplæring 56 52 32 11 979 97 145
56 52 32 92 452 92 855