Oversikt over tilsette


6. Kommunalavdeling Tekniske Tenester - Næring og landbruk

Ansatte i avdelingen Næring og landbruk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 80 952 62 093
56 52 32 78
56 52 32 82
56 52 56 03 416 80 716
56 52 32 81 979 97 150