Oversikt over tilsette


8. Rådmannens Stab - Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 30
56 52 32 32
56 52 32 33
Fagansvarleg - Løn 56 52 32 34 979 97 166
56 52 32 04 970 50 365
HMS Rådgiver 56 13 11 77 412 38 630