Oversikt over tilsette


4. Kommunalavdeling Helse og omsorg - Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitets- og støttekontaktkoordinator 56 52 32 48 480 14 573
Hjelpemiddelkoordinator 992 07 101
Leiar Fellestenester 480 14 581
Rådgjevar 480 14 589
Hygienesjukepleiar 56 52 32 15
Strategi- og økonomileiar 56 52 13 08 979 97 155
Rådgjevar - tenesteutvikling 56 52 32 49 979 97 185
Rådgjevar - personal 56 52 56 08 952 62 002
Rådgjevar - velferdsteknologi og Gerica 56 13 11 76 917 45 631
Økonomirådgjevar 56 52 13 06
Rådgjevar - tenesteutvikling 992 07 128
Kommuneoverlege 56 52 56 51 975 30 171