Oversikt over tilsette


8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 52 32 29 918 74 242
56 52 32 28 918 74 248
56 52 32 26 952 62 024
56 51 94 00
56 52 32 27 918 74 253
Leiar servicetorg 56 52 32 25 930 07 111