Oversikt over tilsette


8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - IT-avdelinga

Ansatte i avdelingen IT-avdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
918 65 705
IT Konsulent 56 13 11 75 952 62 033
56 52 32 10