Rådmannen sin stab

I lenkjene over her finn du informasjon om mellom anna kommunale krav og eigedomsskatt. Ansvaret for dette har rådmannen sin stab, som består av følgjande avdelingar:

  • Personal og løn
  • Økonomi og rekneskap (inkl. eigedomsskatt,kommunale avgifter og innkrevjing)
  • Informasjonsavdeling (arkiv/dokumentsenter, IKT, servicetorg)
  • Skatteoppkrevjar

Du kan sjølv logga inn for å sjå fakturane dine, og søkja betalingsutsetjing denne lenne lenkja: Innbyggjarinnsyn faktura.