Gode oppvekstvilkår

På denne sida finn du tenester retta mot born og unge. Nokre av tenestene ligg under ansvarsområdet til kommunalavdeling for oppvekst. Denne avdelinga har ansvar for alle skular og barnehagar i Voss kommune. I tillegg har avdelinga ansvar for integrering, vaksenopplæring og logopedi, barnevernstenesta, PPT, skulehelsetenesta og helsestasjonen.

Kommunalavdeling for kultur og fritid har ansvar for tilbod som kulturskule, ungdomshuset og utekontakten.

Publisert av Elin Klette. Sist endra 09.01.2018