Kultur og fritid

Voss kommune har ei rekkje tilbod innan kultur og fritid.    

I Voss kulturhus finn du bibliotek, kino, kultursal, kulturskule, rockerom, utstillingsområde og vaksenopplæring. Voss Idrettshall er ein stor fleirbrukshall som kan nyttast til mange forskjellige arrangement og idrettar. Symjebassenget ved Voss ungdomsskule er ope for alle som ynskjer å driva aktivitet i vatnet.  SLT-koordinatoren i Voss kommune har ansvaret for ungdomsarbeid, utekontakt, edruskapsvern og skjenkesaker. Koordinatoren jobbar og med førebyggingsavtaler som "AV-OG-TIL". SLT er i hovudsak retta mot born og unge, og foreldre og føresette. Målet er at born og unge i Voss kommune skal få riktig hjelp til riktig tid, av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper.