Høyringsuttalar til kommuneplanen

Brev av 04.12.2014 frå Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 355 kB)

Brev av 03.12.2014 frå Statens vegvesen (PDF, 3 MB)

Mail av 14.10.2014 frå Avinor (PDF, 92 kB)

Brev av 12.12.2014 frå Forsvarsbygg (PDF, 94 kB)

Brev av 10.12.2014 frå NVE (PDF, 385 kB)

Brev av 12.01.2015 frå Fylkesmannen i Hordaland (PDF, 215 kB)

Brev av 12.12.2014 frå Opplysningsvesenets fond (PDF, 164 kB)

Brev av 12.12.2014 frå Voss naturvernlag (PDF, 334 kB)

Brev av 12.12.2014 frå Barnerepr. Voss kommune (PDF, 246 kB)

Brev av 07.12.2014 frå Bolstadøyri grendalag (PDF, 957 kB)

Brev av 12.12.2014 frå 3 RW arkitekter (PDF, 256 kB)

Brev av 16.11.2014 frå opus Bergen (PDF, 376 kB)

Brev av 14.11.2014 frå Anda og Hirth (PDF, 2 MB)

Brev av 12.12.2014 frå Sweco (PDF, 431 kB)

Brev av 10.11.2014 frå Veglaget Gjerstad /Dale/Nytaset/ Hovden (PDF, 263 kB)

Brev av 01.12.2014 frå Auste Dyrvedalen beitelag (PDF, 380 kB)

Brev av 08.12.2014 frå Div. grunneigarar Dyrvedalen (PDF, 954 kB)

Brev av 24.11.2014 frå Dag Kinne (PDF, 164 kB)

Brev av 13.11.2014 frå Inger Staff (PDF, 329 kB)

Mail av 06.11.2014 frå Kjartan Bergsvåg (PDF, 82 kB)

Brev av 09.12.2014 frå Siv Anita Jønsson (PDF, 189 kB)

Brev av 10.12.2014 frå Harald Rekve (PDF, 2 MB)

Brev av 12.12.2014 frå Jonny Bøe m.fl. (PDF, 2 MB)

Brev av 10.12.2014 frå Nils L Brekke (PDF, 177 kB)

Brev av 10.12.2014 frå Margunn Torget Østrem og Kristian Østrem (PDF, 459 kB)

Brev av 11.12.2014 frå Steffen Haug (PDF, 576 kB)

Brev av 12.12.2014 frå Matias Ringheim (PDF, 60 kB)

Brev av 12.12.2014 frå Knut Kinne (PDF, 48 kB)

Brev av 15.12.2014 frå Ivar Husdal (PDF, 13 kB)

Mail av 11.10.2014 frå Stig Bergstrøm (PDF, 96 kB)

Brev av 18.12.2014 frå Voss vidaregåande skule, Rogne vidaregåande skule,Voss gymnas,Voss jordbrukskule og Voss Husflidskule (PDF, 304 kB)

Brev av 12.01.2015 frå Hordaland Fylkeskommune (NB ! adm. si innstilling til vedtak) (PDF, 338 kB)

Brev av 19.01.2015 frå Oddbjørn Helland (PDF, 336 kB)

Brev av 21.01.2015 frå Fylkesmannen i Hordaland - tilleggsuttale (PDF, 149 kB)

Brev av 22.01.2015 frå Jostein Bjørke (PDF, 84 kB)